Fakturační údaje

Obchodní jméno: ASSCO,  s.r.o.
Sídlo: Vazová 2143, 688 01 Uherský Brod
IČ: 41186745
DIČ: CZ 41186745

Právní forma:  společnost s ručením omezeným
Zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 4533
 
Bankovní spojení: ČSOB
 
Číslo účtu pro platby v CZK: 278948840/0300
IBAN: CZ0903000000000278948840   
SWIFT: CEKOCZPP
 
Číslo účtu pro platby v EUR: 278948912/0300
IBAN: CZ0503000000000278948912
SWIFT: CEKOCZPP 

Číslo účtu pro platby v GBP: 278949667/0300
IBAN: CZ8703000000000278949667
SWIFT: CEKOCZPP 
 
Telefon: +420 775 703 291
E-mail: obdrzalkova@asscorecycling.cz
Web:  www.asscorecycling.cz 

btn