Cirkulární ekonomika je fenoménem 21. století. Jedná se o princip zvyšování kvality životního prostředí a lidského života pomocí zvyšování efektivity produkce. Cirkulární ekonomika není jen o hledání cest, jak nejlépe využít odpady. Jedná se o změnu myšlení, kdy už od počátku při návrhu výrobku přemýšlíme o tom, jak dlouhý je životní cyklus výrobku a co se s ním stane na jeho konci. Cirkulární ekonomika se netýká jen odpadů, ale jde o komplexní mezioborový systém

Množství zdrojů a surovin je omezené, a společnost se proto musí naučit, jak s nimi neplýtvat. Cirkulární ekonomika je evolucí lineární ekonomiky, kdy hodnoty v podobě kvalitního životního prostředí a ochrany zdrojů stojí za to, abychom na ně nasměrovali naši pozornost a naše dostupné prostředky k uzavření cyklu.

Divize společnosti REC Group v Uherském Brodě, jež se skládá z firem Assco s.r.o., Gelpo s.r.o. a RPG Recycling s.r.o. není pozadu a oběhovou ekonomiku využívá už několik let.

Představte si dětské hřiště, které je tvořeno měkkými dlaždicemi, které zmírňují dopad vašich dětí na zem a chrání je před úrazem. Právě tyto dlaždice dokážeme vyrobit, a to z gumového granulátu, jež pochází z drtě SBR (ekologická likvidace pneumatik) nebo granulátu EPDM (technologického odpadu z automobilového průmyslu, který vznikl při výrobě například těsnění).

Výroba pryžových dlaždic je stejná jako každý jiný výrobní proces. A tak i při tomto výrobním procesu vzniká technologický odpad nebo zmetky.

Co s těmito zmetky? My je opětovně dokážeme přidat do výrobního procesu při výrobě dalších dlaždic. Tento REgranulát, který vznikl díky znovu-rozdrcení dlaždice na granulát, přidáváme zpět do výroby v podílu zhruba 5-10 % ke standardnímu SBR či EPDM granulátu. Díky tomuto systému nevzniká odpad z výroby, který bychom potřebovali někde umístit.

Princip cirkulační ekonomiky se snažíme uplatnit u všech našich výrobků a zvýšit tak naši snahu o lepší úroveň životního prostředí.

Věděli jste, že…

  • S rostoucím počtem vozidel ve společnosti výrazně narůstá též množství opotřebovaných pneumatik. Některé odhady hovoří o tom, že roční produkce „ojetin“ v ČR dnes tvoří 10 miliónů kusů.
  • 60-70 % celkové světové produkce kaučuku se používá k výrobě pneumatik. Tímhle tempem přírodní kaučuk brzy dojde.
  • Největším spotřebitelem pneumatik je bezpochyby automobilový a letecký průmysl — tedy doprava. Ačkoli doprava (automobilová i letecká) je neustále na paškále ohledně emisí CO₂, tuny použitých pneumatik nechávají veřejnost chladnou.
  • V Evropě při likvidaci ojetých pneumatik převažuje spalování (přes polovinu celkového množství sebraných pneumatik). Nejčastěji jako alternativní palivo v cementárnách (buď celé, nebo ve formě drti).
  • Využitím odpadu z pryže lze teoreticky ušetřit až 2 tuny ropy na tunu pryžových výrobků.
  • V ČR funguje několik zařízení na recyklaci pneumatik, které svou kapacitou pokrývají zhruba 9 % české celoroční produkce. Hlavním faktorem, který komplikuje plnou efektivitu těchto zařízení, jsou (vedle ignorance jisté části obyvatelstva) vysoké náklady na logistiku a svoz.
  • Kromě jiného, recyklátoři pneumatik vytvářejí pracovní místa. To je ekonomický aspekt, který je vždy nutné mít na paměti.