Vyhledávání na webu

Politika kvality

Vize:


Být významným dodavatelem a spolehlivým a partnerem v oblasti zpracování recyklovaných SBR a EPDM pryží.


K naplnění této vize se budeme řídit těmito zásadami:

  • těsnou spoluprací se zákazníky a aktivním přístupem při plnění jejich požadavků, udržovat dobré vztahy se stávajícími zákazníky a získávat nové významné zákazníky,
  • aktivně vyhledávat a zkoušet nové možnosti využití našich výrobků,
  • modernizovat výrobní technologie s cílem zvyšování efektivity výroby a zajištění vysoké kvality výrobků,
  • spolupracovat se zainteresovanými stranami na neustálém rozvoji recyklačního průmyslu
  • zajistit neustálé vzdělávání a osobní rozvoj pracovníků,
  • v rámci skupiny REC se aktivně podílet na programech a akcích, spojených s neustálým vývojem a rozšiřováním aktivit zaměřených na komplexní řešení služeb v oblasti nakládání s odpady, a na ekologickém vzdělávání veřejnosti.

Pro plnění Politiky kvality se vedení společnosti zavazuje k neustálému zlepšování systému managementu kvality a plnění všech požadavků s tím souvisejících.

Od všech zaměstnanců společnosti se očekává důsledné dodržování stanovených postupů, vysoká disciplinovanost a úroveň práce, aktivní přístup při podávání podnětů na zlepšování.

V Uherském Brodě, dne 5. 5. 2022


Pavel Hartman
jednatel společnosti


Ozvěte se nám

Volat nám můžete na číslo +420 774 055 974, nebo nám napiště zprávu.