Rok 2018 je za námi. Pro firmu Assco, jak pro pobočku v Rokytnici v Orlických Horách tak pro pobočku v Uherském Brodě byl úspěšný. Přivezli jsme do firmy několik tisíc tun technologického odpadu – gumy, které jsme použili pro výrobu EPDM granulátu. Tento technologický odpad vznikající při výrobě například těsnění do aut, oken, či spotřebičů jsme rozdrtili a vyrobili z něj granulát, který má nejčastěji velikost 1 – 3 mm. Tento granulát má uplatnění na sportovištích (fotbalová hřiště, dětská hřiště), najde však uplatnění i jako surovina pro další výrobu, kdy se přimíchá k dalším materiálům a vznikají tak dlaždice, po kterých se můžete projít na balkóně, u bazénu apod.

V roce 2018 jsme tohoto granulátu EPDM vyrobili a prodali přes 7 000 tun.

Kromě EPDM granulátu firma vyrábí i drásaninu SBR, pro jehož výrobu se používá obrus z pneumatik. Drásanina se používá zejména jako surovina pro výrobu dalších výrobků jako jsou dlaždice, protihlukové systémy, antivibrační rohože a další. SBR drásanina se vyrobila ve množství 3 000 tun.

Všem zaměstnancům, kteří se podílejí na výrobě EPDM granulátu a Drásanině děkujeme. Velké díky patří také naším odběratelům, kteří produkty technologického odpadu používají a společně tak přispíváme ke zmírnění dopadu na životní prostředí. Bez druhotného využití těchto surovin, by se technologický odpad dostal na skládku nebo do spaloven.